Combo 4 cuốn: Hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục trong trường mầm non theo chủ đề (theo chương trình giáo dục mầm non mới). Trẻ từ:24-26 tháng; 3-4 tuổi; 4-5 tuổi và 5- 6 tuổi

Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
Hình thức bìa: Bìa mềm
Số trang: 187
Kích thước 19x27
Cân nặng: 700 (gram)
Hết hàng
Giá bìa: 147,500 đ
Bộ sách "Hướng dẫn tổ chức thực hiện Các hoạt động giáo dục  trong trường Mầm non theo chủ đề" được biên soạn chủ yếu nhằm giúp giáo viên mầm non có tài liệu tham khảo để thực hiện "Chương trình giáo dục mầm non" do Bộ giáo dục ban thành theo Quyết định số 17/2009/TT- BGDĐT ngày 25/7/2009, đồng thời giúp cán bộ quản lí hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chương trình...
 
Bộ sách gồm 4 cuốn:
- Hướng dẫn tổ chức thực hiện Các hoạt động giáo dục  trong trường Mầm non theo chủ đề ( 24- 36 tháng tuổi)
- Hướng dẫn tổ chức thực hiện  Các hoạt động giáo dục  trong trường Mầm non theo chủ đề ( 3 - 4 tuổi)
- Hướng dẫn tổ chức thực hiện  Các hoạt động giáo dục  trong trường Mầm non theo chủ đề ( 4 - 5  tuổi)
- Hướng dẫn tổ chức thực hiện  Các hoạt động giáo dục  trong trường Mầm non theo chủ đề ( 5 - 6  tuổi)
 
Sách hướng dẫn tổ chức thực hiện Các hoạt động giáo dục  trong trường Mầm non theo chủ đề đưa ra những hướng dẫn cơ bản, mang tính gợi mở, giúp giáo viên chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện chương trình. Những gợi ý hoạt động cụ thể trong sách giúp giáo viên linh hoạt trong việc lựa chọn, bổ sung, thay thế hoạt động cho phù hợp với chủ đề, phù hợp với thực tế của địa phương.
 
Các nội dung giáo dục chủ yếu theo hướng tích cự và tích hợp theo các chủ đề gần gũi thông qua các hoạt động đa dạng phù hợp với trẻ và điều kiện thực tế. Nội  dung được lựa chọn, xoay quanh chù đề sẽ tạo thành sự gắn kết, tác động hỗ trợ, bổ sung cho nhau một cách hợp lí, tự nhiên. ..
Xin trân trọng giới thiệu!

Xem Thêm Nội Dung