Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh vực phát triển Thẩm mĩ cho nhóm trẻ 24 - 36 tháng tuổi

Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh vực phát triển Thẩm mĩ cho nhóm trẻ 24 - 36 tháng tuổi

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam
Nhà phát hành: Sách Dân Tộc
Hình thức bìa: Bìa mềm
Số trang: 148
Kích thước 19x27
Cân nặng: 200 (gram)
Năm xuất bản: 2021
Hết hàng
Giá bìa: 41,000 đ
 GIÁO ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHO LỚP Nhà trẻ 24-36 tháng tuổi
1Mới. Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục phát triển tình cảm – kỹ năng xã hội (lớp nhà trẻ 24-36 tháng tuổi) 10019x26.5       35.000
20G311Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh vực phát triển ngôn ngữ cho lớp nhà trẻ (24 - 36 tháng tuổi) Nguyễn Kim Dung, Trần Phương Hà, Nguyễn Ngọc Huyền, Đào Hoàng Mai, Phạm Lâm Nguyệt, Trần Kim Uyên.             120 19x27 GV    30.000
30G312Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh phát triển thể chất cho lớp nhà trẻ (24 - 36 tháng tuổi)            120 19x27 GV    30.000
40G313Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh vực phát triển thẩm mĩ cho lớp nhà trẻ (24 - 36 tháng tuổi)            120 19x27 GV    35.000
50G314Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh phát triển nhận thức cho lớp nhà trẻ (24 - 36 tháng tuổi)            120 19x27 GV    30.000

 

Xem Thêm Nội Dung